Verdig liv – varig håp!

Samtalehefte for foreninger og grupper. Årets samtalehefte for foreninger og grupper tar utgangspunkt i navnet på den nye strategiplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen i Oslo sommeren 2014: «Verdig liv – varig håp!»

Forfatter: Red. Eivind Hauglid (flere forfattere)

Utgiver: NMS

Læringsmål: Skape kunnskap om misjon gjennom å lese/studere NMS sin virksomhet

Målgruppe: Voksne med interesse for misjon

Forfatterne har fått frihet innenfor temaet «verdig liv – varig håp!» til å finne sin vinkling og sitt fokus. Heftet er delt opp i seks kapitler med forslag til spørsmål som utgangspunkt for samtale. All foreninger og grupper i NMS får heftet tilsendt i posten, andre kan

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!