Vendepunkt

Gammel grunn - ny tro

Forfatter: Trond Skard Dokka

Utgiver: IKO

Omfang: 12-16

Læringsmål: Få kunnskap om sentrale deler av kristendommen; gudstjenestene som svar på Guds henvendelse til mennesker, Bibelen og ulike måter å forstå tekstene på, bønn og arbeid, troen, sakramentene og hellige handlinger

Målgruppe: Bibelgrupper og studiegrupper for ungdom og voksne

Innhold: Med den gamle katekismen som form, presenterer forfatteren kristendommen for voksne. Boka gjennomgår barnelærdommen: budene, bønnen, trosbekjennelsen og sakramentene. Studieplan til boka er utarbeidet av Heidi J. Andersen i samarbeid med Trond Skard Dokka. Studieplanen kan lastes ned fra IKO´s hjemmeside.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!