Veien og veivalgets prinsipp

Forfatter: Andy Stanley

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 20 - 30 timer

Læringsmål: Opplegget skal gi en innføring på hvordan man kommer fra der du er, til dit du ønsker å være

Målgruppe: Voksne

Innhold: Er du ikke der du ønsker å være? Lurer du på hvordan du kommer dit? Som et resultat av studieopplegget, ønsker forfatteren at leser får en bedre oppfatning av hvordan man kommer fra der du er til dit du ønsker å være. Men: Kunnskap endrer ingenting. Handling gjør det. De beslutningene du tar, vil avgjøre retningen og bestemmelsesstedet i livet ditt. Velg fornuftig.

Hvorfor har det seg slik at smarte mennesker med beundringsverdige mål for livet, ofte ender opp langt unna det stedet de hadde til hensikt å havne? Hvorfor har det seg slik at mange mennesker starter med et tydelig mentalt bilde av hvordan de ønsker å ha det når det gjelder mellommenneskelige forhold, økonomi og yrke, for så å oppdage at de befinner seg langt fra bestemmelsesstedet noen år senere? Hvorfor er det ofte slik at det vi forventer av fremtiden, ikke inntreffer?

Hva om du visste svaret på disse spørsmålene? Hva om det fantes ett enkelt konsept som forklarer hvorfor så mange mennesker går seg vill på veien?
Det gjør det. Det kalles «veivalgets prinsipp». Og det forklarer ikke bare skuffelsen og gremmelsen som er karakteristisk for så mange menneskers liv; det viser deg hvordan du kan bli unntaket.
Som du er i ferd med å oppdage er veivalgets prinsipp virksomt i livet ditt hver eneste dag. Når du tar til deg dette prinsippet, vil det gjøre deg i stand til å identifisere og følge den veien som fører til det ønskede målet. Og det samme prinsippet vil gjøre deg i stand til å unngå de ødeleggende omveiene

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!