Veien blant veiene

Bibelstudieopplegg fra Kolosserbrevet 1. 1-14

Forfatter: Tonje Haugeto Stang

Utgiver: Biblegroups.today

Omfang: 8 -12

Læringsmål: Lære å kjenne den rette lære og avsløre hva som kan dra oppmerksomheten bort fra kristendommens kjernebudskap.

Målgruppe: Bibelgrupper, studiegrupper

Innhold: Vi  lærer  om utfordringene som en av de første menighetene møtte i form av at det snek seg inn hedensk og jødisk tankegods som ville ta bort fokus på Jesus og hans nåde. Parallellene dras inn i vår tid med lignende utfordringer, men i ulik drakt.

Studieopplegget kan bestilles her: http://biblegroups.today

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!