Vanens makt

Tankens og viljens betydning i livet vårt

Forfatter: Jan-Kristian Viumdal

Utgiver: Vium forlag

Omfang: 18 - 36

Læringsmål: Bevisstgjøre oss på vanenes og tankens betydning i livet vårt

Målgruppe: Voksne

Innhold: Boka viser oss at vi alle er styrt av våre tanker og vaner, og at dette påvirker livet vårt på godt og vondt. Boka lærer oss om Bibelens syn på tanker og tankebygninger. I boka møter vi en rekke personer fra Bibelen som opplever hvordan tankene og tankebygningene deres styrer deres valg og dermed bestemmer deres liv. Vi kan lære hvordan vi kan trekke lærdom av deres gode eller dårlige valg. I slutten av hvert kapittel er det spørsmål til samtale og ettertanke.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!