Utfordrende livsstil (studiebok og kurshefte)

Forfatter: Nicky Gumbels

Utgiver: Alpha Norge

Omfang: 25-40 timer

Læringsmål: Oppmuntre til en alternativ livsstil gjennom studier av Bergpreknen

Målgruppe: Voksne

Innhold: I dette opplegget gjennomgår Nicky Gumbel Bergprekenen og viser at Jesus konfronterer oss med en radikal og utfordrende livsstil.

Nicky Gumbel: Hvordan ha innflytelse på samfunnet? Hva med vårt forhold til penger? Hvordan takle kritikk? Hvordan bli trygg på framtiden? Nicky Gumbel har en gave i å forklare Bibelen på en måte som vanlige mennesker forstår. I «Utfordrende livsstil» gjennomgår han Bergprekenen og viser at Jesus konfronterer oss med en radikal og utfordrende livsstil.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!