Urokkelig Håp

Bygg ditt liv på Guds løfter

Forfatter: Max Lucado

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 28 - 32

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om Guds løfter. Reflekter over hvordan Guds løfter kan utruste oss til det vi møter.

Målgruppe: Voksne

Innhold: I Urokkelig håp viser Max Lucado oss tolv av Bibelens mest betydningsfulle løfter og utruster deg til å møte livets stormer og vanskelige omstendigheter. Bli med Max Lucado når han ser nærmere på Bibelens ubrytelige løfter og viser deg hvordan du kan leve med urokkelig håp.,

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!