Tjenende lederskap

Heftet er laget konsis, ukomplisert og lett lest. Det er delt i to. Del I: La oss se på Jesus. Del II: La oss se på livet

Forfatter: Robert Street (oversatt av Inger Marit Nygård)

Utgiver: Frelsesarmeens hovedkvarter, Oslo 2012

Omfang: 11 samvær

Læringsmål: Bevisstgjøring om at ledelse i en kristen kontekst kjennetegnes av at motivasjonen er å tjene.

Målgruppe: Ledere og kommende ledere på alle nivå i kristne organisasjoner

Selv om heftet er blitt til med tanke på internt bruk i Frelsesarmeen, er innholdet utelukkende av generell karakter og vil kunne brukes i alle kristne sammenheng som ønsker å ha fokus en bibelsk modell for tjenende lederskap.

Heftet kan studeres i grupper eller på egen hånd. Det kan samtales om eller vurderes privat. Uansett vil målet være det samme – at ledere blir mer Kristuslike idet de tar utfordringen om å tjene i sin Mesters navn.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!