Tilværelsens gave

Kalt til å være kirke av alle og for alle

Utgiver: K-stud/Kirkerådet

Pris: Studieheftet kan fritt lastes ned på www.k-stud.no og www.norkr.no. Studiemateriellet finnes også i engelsk utgave.

Omfang: 12 - 18

Læringsmål: Oppnå økt bevissthet og kunnskap om hva det vi si å være kirke av alle for alle. Få innsikt i egne holdninger og aktuelle etiske problemstillinger omkring hva det betyr at normale fellesskap består av alle typer mennesker i kirke og samfunn.  Økt kunnskap og innsikt i Bibelens budskap om temaet,

Målgruppe: Frivillige og ledere i kirker og menigheter. Bibelgrupper, smågrupper .

Innhold: Hva vil det si å være kirke av alle for alle? Hvordan bygge et mangfoldig fellesskap i menigheten? Hva vil det si at kirken er et fellesskap bestående av alle, uavhengig av funksjonsgrad. Studieheftet utfordrer oss både på hvorfor og hvordan, og setter aktuelle temaer i et bibelsk og fellesskapsbyggende perspektiv.

Materiellet kan brukes alene eller sammen det originaldokumentet  «Tilværelsens gave – kalt til å være kirke av alle og for alle» utarbeidet av EDAN (Ecumenical Disability Advocates Network) .

Studiemateriellet finnes også i engelsk utgave.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!