Til stede

- Bli en del av det Gud gjør i din hverdag

Forfatter: Martin Cave og Egil Elling Ellingsen

Utgiver: Hermon

Omfang: 20 - 30 timer

Læringsmål: Lære å leve ut sin tro i hverdagen og få hjelp til å se Guds ledelse

Målgruppe: Voksne

Innhold: Til stede er en frittstående oppfølger til Jesus som forbilde – for mennesker og menighet. Vi fortsetter å dele historier og levd liv fra IMI Kirken, gjennom Jesus-historier, refleksjoner og historier fra menigheten vår.
Samtidig borer vi enda dypere i hva det vil si at du og jeg ser på vårt hverdagsliv som et utgangspunkt for å bringe Jesus til mennesker rundt oss.
Til tross for sterke, kristne røtter og mye god historie – er det vår oppfatning at vårt eget land i dag er et misjonsområde.
Stadig flere mennesker er fremmede for kirke og kristen tro. I nettopp denne situasjonen tror vi at vanlige folk, med en levende Jesus-tro, disipler av Ham, er den store muligheten!
Vi håper og tror at du vil la deg inspirere og utfordre av det du leser. Når vi noen få steder tangerer momenter eller historier som ble nevnt i Jesus som forbilde, er det fordi konteksten krever det. God lesning!
Bli en del av det Gud gjør i din hverdag!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!