Til glede

Bibelarbeid over Filipperbrevet

Forfatter: Bjørn K. Nygaard

Utgiver: Bjørgvin bispedømme

Omfang: 12-18

Læringsmål: Deltakeren skal kjenne Filipperbrevets oppbygging og innhold. Deltakeren skal kunne anvende lærdommen fra Filipperbrevet i eget liv.

Målgruppe: Voksne, prester, pastorer, kateketer, bibelgrupper/smågrupper

Innhold: Ressursmateriell for undervisning i menigheten med gjennomgang av Filipperbrevet. Kan brukes som kurs eller som bibelstudiet i smågrupper.

Ressursmateriellet kan lastes ned fra nettsiden til Bjørgvin bispedømme www.kirken.no/Bjorgvin

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!