Til alle tider

Forfatter: Martn Cave og Egil Elling Ellingsen

Utgiver: Hermon

Omfang: 18 - 30 timer

Læringsmål: Lære noe om hvem Jesus er. Få kunnskap om å leve sant menneskelig og sterk åndelig som en avgjørende verdi i livet. Få innblikk i hvordan Jesus leder mennesker gjennom livets ulike faser.

Målgruppe: Voksne

Innhold: I Til alle tider tegnes et bilde av en tro som kan vare hele livet. Forfatterne maler Jesus for dine øyne og sier noe om hvem Han er — uavhengig av våre omstendigheter. Martin Cave og Egil Elling Ellingsen underviser om å leve sant menneskelig og sterkt åndelig som en avgjørende verdi i livet, og gir innblikk i hvordan vi kan la Jesus lede oss gjennom livets ulike årstider.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!