TID – Tro – Identitet – Dialog

Det er utarbeidet fire samlinger, tips til planlegging og forberedelse

Utgiver: Kirkerådet

Pris: Ligger på nettet for gratis nedlastning: http://kirke18-30.no/tiltak/tid-

Omfang: 4 samlinger , 8 - 12 timer

Læringsmål: Målet for samlingene er å gi deltakerne en mulighet til å reflektere over liv og tro.

Målgruppe: Unge voksne (18-30 år)

Innhold: Opplegget inneholder følgende ressurser: ressurser for deltakelse på en gudstjeneste. Hver samling varer ca. 2,5 timer. Gudstjenesten kan enten være en kveldsgudstjeneste, eller deltakelse i vanlig søndagsgudstjeneste.
◾Pedagogiske verktøy til hver samling.
◾Tema for samlingene: vandring i kirkerommet, vennskap og relasjoner, rettferdighet og gudstjeneste.
◾Enkel liturgi til avslutningsdelen.
◾Forslag til sanger/salmer og bønner
Samlingene er delt inn slik:
◾TID for mat. Et fellesskapsmåltid med god tid til samtaler.
◾TID for intro. Presentasjon av dagens tema.
◾TID for prat. Samtale og refleksjon i grupper rundt temaet.
◾TID for stillhet. Liturgisk avslutning.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!