The parenting Teenagers course

For those parenting 11-18-year-olds. The Parenting Teenagers course er en serie på 5 tema, eller 10 hvis du deler de opp, som er designet for foreldre og omsorgspersoner for barn mellom 11-18 år.

Forfatter: Sila og Nicky Lee

Utgiver: Alpha International

Pris:

Omfang: 5 samlinger a`2,5 timer, eller 10 samlinger a`1,5 timer

Læringsmål: Hovedmålet er å gi foreldre gode redskap til å styrke familielivet. Og å gi foreldre mulighet til å snakke sammen og utveksle erfaringer og utfordringer.

Målgruppe: Foreldre til barn mellom 11-18 år

Kurset er laget for å hjelpe til med å oppdra og utruste barna ved å se på temaene:

  • Møte tenåringens behov
  •  Sette grenser
  •  Utvikle den emosjonelle helse
  •  Å hjelpe med å ta gode valg
  •  Å ha målet for øynene

The Parenting Teenagers Course, designet for de som har barn fra 11- 18 år, startet i Holy trinity Bromton, London i 1997, men materiellet ble publisert først i 2011.

Kurset er for alle som er foreldre eller omsorgspersoner for barn mellom 0-10 år, enten de ser på seg selv som foreldre som ”får det til” eller de strever. Og det er for de som venter sitt første barn, er aleneforeldre, elelr steforeldre. De praktiske verktøyene er brukende for alle som har ansvar for barn i denne aldersgruppen.

Kurset er delt opp i 5 kurskvelder, hver på ca 2,5 timer, inkludert måltid. Men det kan også kjøres over 10 kvelder, hver på 1,5 timer hvis en deler hvert tema i 2. Dette er det lagt til rette for på dvden.

Tanken er at hver kursgang startet med et måltid, slik at deltakerne kan roe seg ned, senke skuldrene og snakke med hverandre i en god atmosfære. Så det er svært viktig for kurset å skape en god atmosfære. Like viktig er det at deltakerne vet at det som blir sagt i gruppesamtalene er konfidensielt.

Mange har oppdaget at det er til stor nytte å snakke med andre foreldre i en smågruppe, og at dette er en styrke i kurset.

Etter måltidet ønsker ledere for kurset velkommen, gir eventuelle beskjeder, og en liten oppsummering fra sist kurstema. Så vises den aktuelle delen av dvden, eller noen underviser live over det aktuelle temaet.

Det er lagt opp til stopp i undervisningen underveis, slik at deltakerne kan snakke sammen om temaet.

For kurs med mer enn 10 deltakere, er det best å dele opp i grupper. Gruppene bør deles opp etter alder på det eldste av deltakernes barn. Hver smågruppe må ha en leder som styrer/leder samtalen.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!