Tegn. Fortolkninger til tegnfortellingene i Johannesevangeliet.

Fortolkninger til tegnfortellingene i Johannesevangeliet. Den diakonale og kontekstnære fortolkningen av bibeltekstene utfordrer leseren til å tenke over hvordan undrene kan forstås i vår tid. En bok for bibellesere, bibelgrupper, teologi- og diakonistudenter.

Forfatter: Kjell Nordstokke

Utgiver: Verbum

Læringsmål: Gi inspirasjons til bibelstudium, samtale og refleksjon over tegnfortellingene i Johannesevangeliet

Målgruppe: Voksne

Johannesevangeliet forteller om sju tegn som Jesus gjorde. Han møtte mennesker midt i deres liv; i bryllup og ved graven, når de var syke og redde og når de ble stigmatisert. Han gjorde vann om til vin, helbredet syke, og reiste Lasarus opp fra de døde. Menneskene som opplevde Jesu under,forsto dem også som tegn på at Jesus var Herre over liv og død. Hva forteller tegnene om hvordan Jesus opptrådte i sin samtid?
Hvordan kan vi tolke tegnene inn i vår tid?
Nordstokkes nærlesning av Johannestekstene gir et mangfoldig bilde av Jesu omsorg og oppdrag. Boka viser også leseren hvordan temaer som skam, frykt og sårbarhet kan relateres til diakonale utfordringer i vår tid. Tegn egner seg for interesserte bibellesere, bibelgrupper, diakoni- og teologistudenter. Boka viser hvordan Jesu møte med mennesker gir dem et verdig liv og gir leseren inspirasjon til å møte mennesker på liknende måter.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!