Syv familiehemmeligheter avdekket

Bergprekenen fortalt

Forfatter: Carl Fredrik Aas

Utgiver: Ventura forlag

Omfang: 6 -12

Læringsmål: Boka tar opp hvordan Bergprekenen kan brukes i moderne tid til å løse personlige utfordringer

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Bergprekenen er et aktuelt verktøy for det moderne mennesket til å forstå livet og til å møte hverdagens utfordringer. Boka har mange gode formuleringer og er en fin helhetsframstilling av Bergprekenen. Et fin utgangspunkt for samtaler og gruppearbeid.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!