Stå sterke i stormen

Forfatter: Redaktører: Paul Estabrooks og Jim Cunningham. Norsk oversettelse: Gunnar Berland

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 60 - 80 timer

Læringsmål: Lære av erfaringer som kristne i andre land har gjort i møte med motstand, konflikt og etterfølgelse. Utfordre kristne til en mer helhjertet Kristus-etterfølgelse. Utruste kristne til et liv i samsvar med korsets vei. Gi bibelsk undervisning og hjelp til å anvende bibelske prinsipper om åndelig krigføring.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Stadig flere av verdens kristne opplever at det er en illusjon å tro at bibelsk kristenliv garantere et problemfritt liv. Å seire er ikke det samme som å bli kvitt lidelse og forfølgelse. Å seire er å stå sterke midt i stormen. Boken er godt egnet til bruk i grupper, den inneholder spørsmål til refleksjon og samtale. Boken er utgitt i samarbeid med Åpne Dører i Norge.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!