Stå opp til kallet om ledelse

Å være en leder, ikke bare en frontfigur

Forfatter: Kay Arthur, David & BJ Lawson

Utgiver: Precept MIniistries International

Læringsmål: Gi deltagerne ledertrening: – Å bli en leder – slik Gud vil!

Målgruppe: Voksne med ønske om bli en bedre leder i hjem, samfunn, kirke/menighet

Innhold:

Å bli en leder – slik Gud vil

Gud kaller hele folket sitt til lederposisjoner og innflytelse i våre hjem, samfunn, menigheter og i verden forøvrig. Men et sant lederskap involverer mer enn å bare være den person som står i fronten: det betyr å leve et liv
som er verdt å følge etter.

I dette studiet om fire betydningsfulle ledere i Israel – Eli, Samuel, Saul og David – vil du oppdage nøkkelprinsipper i lederskap, inkludert hvordan du kan ta kloke avgjørelser under press, håndtere misforståelser effektivt og sette en kurs som andre vil følge. Du vil lære det viktigste, nemlig hva Gud forventer av deg, og hvordan du kan reise deg til kallet om effektiv ledelse.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!