Som en av oss

Enkle skisser av mannen som forandret verden

Forfatter: Jan Rettedal

Utgiver: Sambåndet forlag

Omfang: 15 samlinger

Målgruppe: voksne

Jan Rettedal har skrevet en bok som hjelper oss tilbake til Jesus. I en tid hvor så mye i kirken handler om aktiviteter og strategier, kirkepolitikk og teologiske stridsspørsmål, er det godt å få rette fokuset mot Mannen fra Nasaret.

Etter å ha lest denne boka, er det blitt skapt en enda større lengsel i meg etter å bli bedre kjent med han – og la han få prege hverdagene mine.
Jens-Petter Jørgensen

Dette gleder jeg meg til – å presentere Jesus for deg! Jeg har kjent ham i 55 år og har presentert ham muntlig for mange gjennom flere tiår, men har kanskje ikke nådd deg ennå. Derfor denne boken. Jeg tenkte først å skrive et hefte, men det måtte bli en bok. Den kunne fort blitt lengre. For når det gjelder Jesus, så rommer hans person og liv så mye at det er umulig å dekke med en liten bok. Men dette er en begynnelse. Jeg forstår godt apostelen Johannes sitt redigeringsdilemma da han skrev sitt evangelium (Joh 20, 30-31; 21, 25). Og la oss gjøre som ham og begynne med begynnelsen. Historien om Jesus Kristus starter med at Guds Sønn ble menneske. Gud ble som en av oss.

Først og fremst handler denne boken om mennesket Jesus, Menneskesønnen. Derfor har tittelen på boken gitt seg selv. Jeg har villet tegne noen enkle skisser av det som med et fint ord kalles inkarnasjonen, at Gud ble kjøtt og blod (Deus incarnatus est), for å prøve å få ham så nær oss som mulig. At han samtidig er Gudesønnen, Fars ene og elskede Sønn, er verken glemt eller utelatt, men ligger gjemt på hver side slik hans guddommelige opphav hele tiden er skjult til stede i mennesket Jesus.

Boken er delt inn i tre hoveddeler som skal få fram det jeg kaller for ”Jesusbevegelsen”: først ned til oss, så ut til oss, for til sist å løfte oss opp sammen med seg. Hver hoveddel begynner med en trosbekjennelse – om Kristus – fra de tre klassiske trosbekjennelsene som alle kirker bekjenner seg til. Hvert kapittel er i tillegg utsmykket med illustrasjoner av Sara E. Lollike og lyriske perler av Olav Tore Jenssen.

Jeg vil spesielt takke dem for deres bidrag, men også alle som har bidratt med kloke og nyttige innspill, ikke minst min kone Ann Jorunn, Leif Erik Nilsen, pastor i Bergen Frikirke og Arne Rein Dahl, inspektør ved Danielsen Videregående Skole i Bergen. I tillegg vil jeg takke Frikirkens Landsmisjon som ga meg anledning til å gjennomføre dette bokprosjektet.

Da vil jeg bare ønske deg velkommen inn i mitt atelier! Så får du bruke den tiden du trenger på hver av de femten skissene som er utstilt her…

Jan Rettedal
Fyllingsdalen, august 2008

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!