Slik blir et godt ekteskap enda litt bedre

En lettlest bok om ekteskapet. Enkle konkrete tips for å sette fokus på det kjæreste man har.

Forfatter: Jarle Waldemar og Karina Waldemar

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 20 - 30 timer

Læringsmål: Lære å ta vare på og vedlikeholde ekteskapet. Bli bevisst hvilke valg du tar. Reflektere sammen om hva som fungerer. Hjelp til å få til de gode samtalene.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Invester i det kjæreste du har! Relevante og ærlige eksempler på å inspirere til små justeringer i hverdagen. Slik investerer dere i hverandre. Slik påvirker du din ektefelle. Slik kan ulikheter bli en styrke. Slik kan god kommunikasjon styrke ekteskapet. Slik kommer dere nærmere hverandre. Slik takler du feil hos ektefellen. . Slik styrker dere det intime samlivet.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!