Skeptikerens guide til Jesus

- Om evangeliets troverdighet

Forfatter: Stefan Gustavsson

Utgiver: Damaris/Luther forlag

Omfang: 15-21 timer

Læringsmål: Gi kunnskap om nyere bibelforskning, evne til å møte spørsmål og reflektere over historieforskning, evangelienes troverdighet og Jesus eksistens.

Målgruppe: Eldre tenåringer, studenter og voksne. Både kristne og ikke-kristne.

Har Jesus fra Nasaret eksistert? Hvilke kilder skal vi stole på? Apologet, foreleser og debattant Stefan Gustavsson foretar en reise gjennom populærkulturens mange teorier og myter om Jesus, helt tilbake til det første tilgjengelige kildematerialet. Informasjonen som kommer frem i evangeliene sammenlignes med historisk kildemateriale fra antikken.
Svarene boken kommer med vil overraske deg!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!