Skapt til å dele

Årets samtalehefte tar utgangspunkt i Det Norske Misjonsselskap sitt årstema ”Skapt til å dele” – som også er tema for sommerfesten & generalforsamlingen!

Forfatter: Red. Eivind Hauglid

Utgiver: NMS

Omfang: 12-15 timer

Læringsmål: Skape kunnskap om misjon gjennom NMS sin virksomhet

Målgruppe: Voksne med interesse for misjon

Vi håper at heftet kan være en god innfallsvinkel – til nettopp å dele med hverandre.
Når vi deler står vi alle på likefot. Å dele er ikke en ovenfra og ned holdning.
Et av de bibelversene som virkelig sier noe om dette temaet finner vi i Paulus sitt brev til Efeserne (2,8):
Lykke til med å dele i den foreningen, gruppen eller fellesskapet som du hører til i.

Følgende tema behandles:
Kapittel 1 Skapt til å dele
Kapittel 2 Skapt til å dele liv
Kapittel 3 Skapt til fellesskap
Kapittel 4 Skapt til å dele alt du har
Kapittel 5 Skapt til å bruke dine talenter
Kapittel 6 Skapt til å dele – og ta i mot

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!