Sju dager som deler verden

Verdens opprinnelse ifølge Bibelen og vitenskapen.

Forfatter: John C. Lennox

Utgiver: Veritas/Damaris

Omfang: 14 - 21

Læringsmål: Få kunnskap om hvordan 1. Mosebok kan kaste lys over naturvitenskapen og hvordan naturvitenskapen kan kaste lys over 1. Mosebok.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Hva mente forfatteren av 1. Mosebok med «første dag»? Er de sju dagene nøyaktig en uke eller en serie av tidsperioder? Hvis jeg aksepterer at jorden er 4,5 milliarder år, avviser jeg da Bibelens troverdighet?

Med eksempler fra historien, en kortfattet innføring i de ledende tolkningene og et blikk på hva nettopp skapelsen av menneske innebærer, hevder Lennox at kristne både kan lytte til moderne naturvitenskap og slutte seg til den bibelske fortellingen.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!