Savne en hage, lengte til en by

En indre reise

Forfatter: Hilde Dagfinrud Valen

Utgiver: Verbum forlag

Omfang: 12 samvær

Målgruppe: Voksne

Innhold: Hvor kommer du fra? Hvor er du på vei? Kanskje gjenkjenner du disse spørsmålene i deg selv, og er på leting etter dine egne, personlige svar? Menneskets eksistensielle grunnfortelling, slik Bibelen forteller den, begynner i en hage og ender i en by. Denne boka er en guide på den indre reisen fra hagen til byen.

På 12 stoppesteder underveis hjelper meditasjonene deg til innlevelse og opplevelse. Refleksjonene inviterer deg til å tenke selv. Du kan lese denne boka som en løpende fortelling, eller du kan lese litt av gangen. Les den alene, eller bruk den sammen med noen i et husfellesskap eller en samtalegruppe.

Hilde Dagfinrud Valen (f. 1968) er redaktør i Krigsropet, Frelsesarmeens ukemagasin. Hun er journalist og tekstforfatter, og dette er hennes tredje bok.

Slik kan du bruke boka:

Les boka alene

Du kan lese denne boka som en løpende fortelling.

Dette er også en bok du kan bo i over lang tid. Du kan bruke den tiden du trenger på å reflektere over fortellinger, spørsmål eller avsnitt som du finner spesielt relevante for deg. Du kan hvile lenge i bildene og meditasjonene, ha dem med deg gjennom dagene dine, og gå inn i dem når du trenger dem. Du kan stanse kort eller lenge på en stasjon – helt til det kjennes riktig å gå videre.

Introduksjon
Finn roen på den måten og på det stedet som passer deg best. Les introduksjonen til meditasjonen.

Meditasjon
Les meditasjonen igjennom. Ta en pause etter hver setning, eller der du finner det naturlig. Gi deg selv god tid til den stille, personlige innlevelsen og refleksjonen underveis. Les meditasjonen om igjen, en eller flere ganger, til du opplever at du kjenner den. Hvil i bildene og besvar spørsmålene for deg selv.

Opplevelse
• Hvilket bilde opplevde du som det sterkeste under meditasjonen?
• Hvilke inntrykk ga deg mest?
• Var det noe du opplevde godt?
• Var det noe du opplevde vanskelig?
• Var det noe som overrasket deg?
• Oppdaget du noe du ikke hadde sett før?
• Hvilke livserfaringer ble du minnet om underveis i meditasjonen?
• Opplevde du at denne fortellingen på noen måte handlet om deg?
• Hvilke spørsmål sitter du igjen med etter meditasjonen?
• Hvilken opplevelse sitter du igjen med?
• Hvilken erkjennelse sitter du igjen med?
• Hva vil du ta med deg videre fra denne erfaringen?

Refleksjon
Les refleksjonene, og bruk dem til videre refleksjon.

Denne boka stanser ved tolv stasjoner på den indre reisen fra hagen til byen. God reise!
Les boka sammen med noen

Denne boka kan du lese sammen med en eller to, eller i en samtalegruppe.

Introduksjon
Les introduksjonen til meditasjonen sammen.

Meditasjon
1. Finn roen på den måten som passer den enkelte best.

2. En av dere leser meditasjonsteksten høyt. Ta en pause etter hver setning, eller der leseren finner at det er naturlig. Gi god tid til den stille, personlige innlevelsen og refleksjonen underveis. Gi den enkelte rom til å hvile i bildene og besvare spørsmålene for seg selv før det leses videre.

3. Bytt høytleser, og les meditasjonsteksten en gang til. Teksten kan gjerne leses mer helhetlig og i sammenheng denne andre gangen. Gi tid til stille refleksjon etterpå.

4. Bruk god tid på å snakke sammen om bilder, opplevelser, følelser og spørsmål som dukket opp hos den enkelte underveis i meditasjonen. Del erfaringer.

Samtale
Disse spørsmålene kan være et utgangspunkt for samtale:

• Hvilket bilde var det sterkeste under meditasjonen?
• Hvilke inntrykk ga deg mest?
• Var det noe du opplevde godt?
• Var det noe du opplevde vanskelig?
• Var det noe som overrasket deg?
• Oppdaget du noe du ikke hadde sett før?
• Hvilke livserfaringer ble du minnet om underveis i meditasjonen?
• Opplevde du at denne fortellingen på noen måte handlet om deg?
• Hvilke spørsmål sitter du igjen med etter meditasjonen?
• Hvilken opplevelse sitter du igjen med?
• Hvilken erkjennelse sitter du igjen med?
• Hva vil du ta med deg videre fra denne erfaringen?

Refleksjon
Til sist i hvert kapittel finner dere korte refleksjoner. Hvert avsnitt kan leses separat. Det er ikke nødvendigvis et mål å komme igjennom hele refleksjonsdelen sammen. Stans for det som stimulerer til videre refleksjon og samtale. Hver enkelt gruppedeltaker kan selv lese refleksjonene i etterkant av samlingen. De setter meditasjonene i sammenheng og fører dere videre til neste kapittel. Til neste gang dere møtes: Bo i fortellingen. La den møte hverdagen. Det kan være fint å oppsummere denne erfaringen i begynnelsen av neste samling.

Denne boka stanser ved tolv stasjoner på den indre reisen fra hagen til byen. God tur!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!