Sansen for det hellige

Oppdag kirkerommet med alle sanser

Forfatter: Gunn Heidi Dybdahl, Cecilie Bakkene Pedersen og Ragnhild Halle

Utgiver: IKO

Omfang: 8 - 16 timer

Læringsmål: Få større bevissthet om kirkerommets muligheter. Lære å utforske kirkerommet med alle sanser for å oppdage hva kirkerommet har å by på for alle uavhengig av alder og funksjonsevne.

Målgruppe: Ansatte og frivillige

Innhold: Hvordan forvalter vi de store skattene hvert kirkerom er, med sine særpreg i utforming og utsmykning? Hvordan kan vi oppdage og erfare kirkerommet på en ny måte, med alle sanser? I tillegg til å være en metodebok for kirkelige ansatte og frivillige, kan den også brukes til personlig inspirasjon. På denne måten er det en ganske banebrytende bok som kan inspirere både gjennom bilder, øvelse, design og artikler.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!