Sammen om salmeboken

På oppdagelse i Norsk salmebok 2013. Sammen om salmebokener et hjelpemiddel til å bli kjent med Norsk salmebok 2013, og til å samtale om salmebokens innhold.

Forfatter: Sindre Eide og Estrid Hessellund

Utgiver: Eide forlag

Omfang: 10-15 timer

Læringsmål: Med utgangspunkt i personlige opplevelser og refleksjoner skal kortene skape nysgjerrighet og inspirere til nye perspektiv på salmer, bønner, katekisme og enkle liturgier i salmeboken.

Målgruppe: Konfirmanter og oppover

Innhold: Opplegget består av 91 samtalekort og et veiledningshefte. Målgruppen er unge og voksne i samtalegrupper, bibelgrupper, studiegrupper og lignende.
Kortene kan også benyttes til personlig refleksjon, og til innslag på ulike samlinger i både hjem og menighet.
Trekk et kort.
Snakk sammen.
Syng sammen.
Opplev salmeboken innenfra.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!