Salmeglede!

Introduksjon til Norsk salmebok 2013. Dette heftet har tre formål. Det første er å si noe om hvordan Norsk salmebok 2013 kan tas i bruk. Det andre er å gi et bilde av hva salmeboka inneholder av nye og gamle salmer. Det tredje er å fortelle kort om arbeidet med salmeboka, fra det startet i 2004 til den ble vedtatt av Kirkemøtet i 2012.

Forfatter: Vidar Kristensen

Utgiver: Eide Forlag

Omfang: 8-10 timer

Læringsmål: Etter kurset skal deltakerne ha blitt bedre kjent med innholdet i Norsk salmebok 2013, og vite mer om hva slags salmer som er blitt til i ulike epoker i kirkehistorien. De skal også vite mer om bakgrunnen for og innholdet i en rekke enkeltsalmer.

Målgruppe: Opplæringen er beregnet på studiegrupper i menighetene i Den norske kirke. Det kreves noe forberedelse før samlingene, men ikke spesielle forkunnskaper.

Kirkerådet og Kirkemøtet har ment at det var behov for å få en ny salmebok nå. Tida står ikke stille, og nytt sangmateriale tas stadig i bruk i menighetene våre. Det skrives nye salmer hele tida, og det er helt naturlig at også salmeboka av og til må fornyes.
Den som begynner å bla i Norsk salmebok 2013, vil fort se at de gamle salmene – kirkens arvegods – er på plass i hele sin bredde. Samtidig vil hun eller han se at boka inneholder mye nytt stoff som ikke har stått i Den norske kirkes salmebøker tidligere.

Samtaleopplegg finner du i vedlegget

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!