Pilegrimsliv

- en håndbok for vandrere. Pilegrimsliv – håndbok for vandrere er både en innføring i hva det vil si å være en pilegrim og en praktisk bruksbok. Leseren får en innføring i pilegrimstradisjonen og i pilegrimsteologien. Bokens tyngdepunkt er den moderne pilegrimen, nåtidsmenneskets lengsel etter ro og harmoni.

Forfatter: Hans-Erik Lindström

Utgiver: Verbum

Omfang: 8 samlinger

Målgruppe: Voksne

Etter nesten fem hundre år har pilegrimen vendt tilbake. Det som tidligere ble betraktet som noe som hørte hjemme i middelalderen, er for dagens mennesker blitt en utfordring og en mulighet til å søke innover for å kunne gi av seg selv.

I denne boken gir pilegrimsprest og forfatter Hans-Erik Lindström enkeltmennesker og grupper hjelp til å komme i gang eller komme videre med pilegrimsvandring. I de enkelte kapitlene er det lagt inn spørsmål til teksten, og helt bakerst i boken er det et kapittel henvendt til dem som ønsker å bruke den i kurssammenheng.

Fra forfatterens forord:
Det finnes en sammenheng mellom vandring og meditasjon, mellom den monotone flyttingen av føttene og frihet fra eiendeler, mellom pilegrimers vandring og åndelighet. Begynnelsen av 2000-tallet er preget av hastverk, støy, tidsklemmer og overfladiskhet.

Etter en periode på bortimot fem hundre år har pilegrimsbevegelsen fått en renessanse i vår tid og på våre breddegrader. Det som tidligere fremsto om eksotisk og middelaldersk, oppleves i økende grad som en utfordring til en annen måte å leve på. Det virker som om stadig flere går lei av og føler skuffelse over den livsstilen og den kulturen vårt samfunn er bærer av.

Kulturorganisasjoner, idrettsforeninger, skoler, bygdelag, turistforeninger, næringsliv og ideelle organisasjon samarbeider i dag med de ulike kirkene i landet vårt om å utvikle pilegrimstanken.

Religiøst fenomen
Pilegrimsvandring er et religiøst fenomen. Det kjennetegner alle de store verdensreligionene. I vår kulturtradisjon oppfatter vi pilegrimsvandringen som økumenisk, det vil si allkristen, men åpen for mennesker som har ulike motiver for å delta. Å vandre sammen er blir et middel til å uttrykke lengsel etter enhet. Pilegrimsmotivet – på latin peregrinatio – forteller også i vår tid om det sentrale i den kristendomsforståelsen som har stått som utfordring for mennesker i alle tidsepoker. Fremmedhet, oppbrudd, vandringer og lengsel etter hellighet og mening er nøkler som åpner dører til ny livsglede og inspirasjon. Innimellom kan pilegrimen være innstilt på å legge alt bak seg, våge alt og utholde alt for å nå målet. Hun er en som omsider har begitt seg ut på den vei som kalles livets. Hun tilhører et folk som er underveis. Fra nå av blir hele livet en reise. Veien blir en søking eter selvinnsikt og visshet, etter å ville leve for fred og forsoning, rettferdighet og solidaritet i verden og for å utforske gudsfellesskapets store mysterium.

Ufrivillige pilegrimer
På sin vandring kan pilegrimen få en dypere forståelse for de ufrivillige pilegrimene, de som tvinges til å vandre uten å ville det – verdens flyktninger. I de senere år har den nordiske pilegrimsbevegelsen derfor i økende grad beflittet seg på å uttrykke sin solidaritet med dem som er ute på veiene i strid med sin lengsel og overbevisning, de som ofte i dyp fortvilelse og smerte forsøker å finne et nytt mål for et tryggere liv.

«En sunn sjel i et sunt legeme»
Pilegrimsvandringen er en urmenneskelig måte å uttrykke den søkendes holdning på – hun som leter etter mål og mening for sin livsferd. Dessuten representerer den det gamle ordtaket «en sunn sjel i et sunt legeme» som en metode for å drive en blanding av fysisk, mental og åndelig helserøkt. I tillegg lærer man mye om natur og kultur underveis. Landskapet og lokalhistorien kommer svært nær innpå en og blir levende selv for dem som ikke er spesielt opptatt av slike ting. Det er som et stort eventyr og en spennende oppdagerferd å trenge inn i hjertet av det ytre landskapet, som har så mye å fortelle om det indre. En pilegrim begir seg ikke ut på vandring for å prestere noe, men for å søke livskvalitet og utforske seg selv og de grunnleggende eksistensielle spørsmålene.

Alle er vi på en måte pilegrimer. Fra vi blir født til vi dør foretar vi en livsvandring med etterlengtede eller tvungne oppbrudd. Vi gjør ulike veivalg i forskjellige deler av livet, puster ut ved rasteplasser for å oppnå tiltrengt hvile og rekreasjon. Vi møter mennesker på livsveien som rører ved oss på forskjellige måter, og vi kommer før eller senere til veis ende i form av døden.

Pilegrimsliv – en håndbok for vandrere har jeg kalt denne boken. Den gjør ikke krav på å være noen komplett oversiktsbok over det nygamle fenomenet vi kaller pilegrimsbevegelsen, for pilegrimstanken er ikke enhetlig, men mangfoldig. En pilegrim er en søker man ikke klarer å fange inn ved å nærme seg henne gjennom noen få kapitler. Til gjengjeld vil boken gjøre oppgaven lettere for dem som har fattet interesse og latt seg fenge av pilegrimsvandringens egenart, fortelle om bakgrunnen og formidle noen tanker og fakta som kan være til nytte for den videre vandringen gjennom livet. For å forenkle lesningen omtaler jeg hele tiden pilegrim som hun/henne.

Boken begynner med en kort historisk oversikt og bakgrunn for hvordan pilegrimsvandringen oppsto og om pilegrimer før og nå. Den gir også et overblikk over pilegrimstradisjoner i andre land, men størst vekt er det lagt på å beskrive den moderne pilegrimens sjel ved hjelp av de syv nøkkelordene langsomhet, frihet, enkelhet, bekymringsløshet, stillhet, deling og åndelighet. Disse brukes et pedagogisk redskap og er å oppfatte som symboler for et tolkningsforsøk av det moderne menneskets lengsel etter mer ro og harmoni i livet. Et forsøk på en enkel pilegrimsteologi med syv klassiske pilegrimsbegreper, nemlig oppbrudd, vandring, måltider, rasteplass, bønn, møter og mål (som også kan ses i sammenheng med de syv nøkkelordene), vil sammen med kapittelet om pilegrimstanken i Bibelen (tidligere publisert i boken Gå med Gud, Cordia) fortelle om den kristne kulturkretsens pilegrimserfaringer. Boken avsluttes med praktiske råd og et utvalg diktlignende refleksjoner (ut fra de pilegrimsbegrepene som presenteres i kapittelet om en enkel pilegrimsteologi), foruten tips om litteratur og noen navn og adresser som kan være nyttige.

Sensus og Bilda studieforbund har bidratt med de spørsmålsstillingene som finnes på slutten av hvert kapittel, ikke minst for å lette bruken av boken til studieformål.

Vi er alle pilegrimer. Boken vil gjøre det lettere for leseren å vurdere sin egen livsvandring – som ikke er noe annet enn en pilegrimsvandring.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!