Ordet gjennom året

Evangeliebetraktninger over alle tre tekstrekkene.(en bok for hver)

Forfatter: Sjur E. Isaksen

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 50 samvær

Målgruppe: Studiegrupper med voksne med ulik bakgrunn

Innhold: Denne boken er tenkt som en hilsen til mennesker som gjerne vil forberede seg til gudstjeneste, som forkynnere eller tilhørere. Den kan også brukes i samtalegrupper eller som en personlig andaktsbok. Evangelietekstene bærer med seg et stort mangfold av mulige innfallsvinkler og assosiasjoner.

Evangelieberetningene i det nye testamentet er ord om Jesus og ord av Jesus. Sammen tegner de et fargerikt og nyansert bilde av Mesteren. Bildet er tydelig nok til å bygge et liv på, men også gåtefullt nok til at vi aldri slutter å bli forvirret og overrasket. Alt vi senere har prøvd å tegne av Jesus-bilder, blir lett å betrakte som bleke kopier eller hjelpeløse kruseduller. Likevel fortsetter vi å tegne. Møtet med Ordet inspirerer til å lete etter nye ord, nye uttrykk. Da Gud ble menneske, vedkjente Gud seg det menneskelige språket. Da kan også vi vedkjenne oss det samme språket, med alle dets muligheter
og begrensninger. Derfor kan vi ikke la være å skrive om det vi har sett og hørt og tenkt. Ordet gjennom året bærer en tvetydighet i seg. Tittelen henspiller på den praktiske innretningen boken har fått, der evangeliebetraktningene er ordnet etter kirkeåret. Samtidig er Ordet et av de mange navn som mannen fra Nasaret benevnes med i Det nye testamentet. Jesus, Ordet, møter oss i alle årets dager og lover sitt nærvær så lenge det telles dager og år på jorden. Denne boken er tenkt som en hilsen til mennesker som gjerne vil forberede seg til gudstjeneste, som forkynnere eller tilhørere. Den kan også brukes i samtalegrupper eller som en personlig andaktsbok. Evangelietekstene bærer med seg et stort mangfold av mulige innfallsvinkler og assosiasjoner. De jeg har valgt er verken autoriserte eller enerådende. Likevel er det mitt håp at det bildet leseren har av Jesus, kan bli tilført enda en ny liten strek eller fargenyanse.


Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!