Ord til vekst

Søndagens evangelietekster 2. rekke - Treenighetstiden. Hva finner vi når vi går inn i en bibeltekst? Og hvordan påvirker det liv og tro? Den nye norske bibeloversettelsen, Bibel 2011, har skapt ny nysgjerrighet. Hva står det i Bibelen, og hav betyr det? Den norske kirke har fra advent 2011 også fått nye prekentekster. Det kan gi nye oppdagelser både for forkynnere og interesserte bibellesere.

Forfatter: Olav Skjevesland

Utgiver: Verbum

Læringsmål: Gi inspirasjons til bibelstudium, samtale og refleksjon over søndagens evangelietekster

Målgruppe: Voksne. Forkynnere og bibellesere

Ord til vekst inneholder gjennomgåelser av evangelietekstene i treenighetstiden. Tekstene følger 2. tekstrekke i Den norske kirkes tekstbok av 2011. Boken følger dermed opp fjorårets Ord til tro som gir en presentasjon av 2. rekkes evangelietekster for tiden fra advent til pinse.

Denne boken følger samme opplegg som den forrige: «Til dagen og teksten» gir innledende, kirkeårsrelevante og tekstrelevante kommentarer. Deretter følger en mer inngående tekstbehandling, «Dypere inn». Så avsluttes det med noen aktualiserende punkter, «Ut i livet». Ved denne siste stasjonen spørres det etter tiltalen i teksten, videre dens særegne betydning for troen, altså tekstens spesifikke bidrag til det kristne trosunivers. Endelig spørres det etter det tema for takk som gir seg av teksten. En nærmere begrunnelse for dette oppsette finner leseren i innledningen til det første bindet, Ord til tro, som dekker festhalvåret etter 2. tekstrekke. Materialet i denne boken kan tjene som nyttig bruksstoff for alle som vil trenge dypere inn i bibeltekstene.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!