Ord til tro

Søndagens evangelietekster 2.rekke fra jul til pinse. Grundig bibelfaglig innsikt i møte med vår egen tid og vår egen livshistorie.

Forfatter: Olav Skjevesland

Utgiver: Verbum

Omfang: 42 timer

Målgruppe
Bibelgrupper og foreninger, forkynnere, andaktsholdere

Spennende innspill fra kirkehistoriens mest profilerte forkynnere gjør boken til en gullgruve. Bibelsitatene er hentet fra Bibel 2011.

Det kristne trosfellesskapet er fremfor alt det levende Ordets kime. Den norske kirke har fra første søndag i advent 2011 fått ny gudstjenesteordning og nye prekentekster. Samtidig lanseres Bibel 2011, Bibelselskapets nye oversettelse. Det er tid for å fornye kirkens bibeltolkning og forkynnelse. Biskop Olav Skjevesland er en av Norges mest kunnskapsrike og kreative bibelformidlere. Boken er et møtested mellom grundig bibelfaglig innsikt og de problemstillingene vi møter i vår egen tid og vår egen livshistorie. Spennende innspill fra kirkehistoriens mest profilene forkynnere er med på å gjøre boken til en gullgruve for alle som ønsker å finne og formidle rikdommen i det levende Ordet. Bibelsitatene i boken er hentet fra Bibel 2011.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!