Naturlig – overnaturlig

Om å spille på lag med Gud. På en briljant og samtidig veldig tilgjengelig måte skisserer forfatteren hvordan kristenlivet er ment å leves.

Forfatter: Gary Best, oversatt av Tomas Øvergaard

Utgiver: Luther forlag

Omfang: 6 samlinger

Målgruppe: Voksne

Hvor gode er egentlig DE GODE NYHETENE som Jesus bringer? Hva betyr det at Guds rike allerede er kommet? Hvordan tar vi de kreftene som Gud stiller til disposisjon, i bruk?

Blandingen av sterke historier fra virkeligheten og en sunn teologisk gjennomtenkning gjør Naturlig overnaturlig til spennende og utfordrende lesning.

Vil du vite hva det vil si å følge Jesus i dag? Da må du lese denne boka! For meg var det uhyre fascinerende lesning – den var tydelig, uforglemmelig, med levende historier og uhyre praktisk orientert. Gary treffer spikeren på hodet med denne boka! Det er ikke bare en bok som «må leses», den «må gjøres!»

John Mumford – National Director, Vineyard Churches UK

På en brilliant, og samtidig veldig tilgjengelig måte skisserer Gary for oss hvordan kristenlivet er ment å leves; med et vedvarende blikk for hva Faderen gjør, og med vår åndelige «verktøykasse» åpen og klar til bruk. Denne boken vil forandre ditt liv hvis du både leser den og «gjør» den!

Per Christian Lunde – Hovedleder, Trondheim Vineyard

Naturlig overnaturlig er gitt ut i Norge i samarbeid med Oase og Vineyard Norge.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!