Mine bibelske søstre

Det er gjennom tidene utkommet ulike bøker om de kvinnelige bibelske personer. Flere av disse er bøker med teologisk dybdedykking og preget av forskeres penn og stil. Denne boken av Inger Lise Skauge er annerledes.

Forfatter: Inger Lise Skauge

Utgiver: Hermon forlag

Omfang: 13 samvær

Målgruppe: Voksne

Innhold: Har du fundert på hvordan for eksempel Rebekka i Bibelen opplevde det å måtte forlate sin familie for å gifte seg med en mann hun aldri hadde møtt – eller hvordan Hagar opplevde å måtte bære fram en sønn for Abraham og Sara – for så å bli sendt vekk etterpå? I denne boken lar Inger Lise Skauge oss få forfriskende og annerledes møter med et femtitalls kvinner i Bibelen. Vi får spennende innblikk i disse kvinnenes personlighet og hvordan de kan ha opplevd sin livssituasjon og -oppgave. Her er det ikke teologiske spiss_ ndigheter som står i sentrum, men disse kvinnenes erfaringer med Gud i sitt liv – og hvordan dette på ulike måter kan oppmuntre, inspirere og utfordre oss som lever i dag.

Boken gir seg ikke ut for å være teologisk patent, men den gir oss et friskt møte med et femtitalls bibelske kvinneskikkelser. Det pedagogiske knepet i presentasjonsformen er kanskje bokens største styrke, og gjør den til en perle av en bok. Samtidig har Inger Lise Skauge en god og ledig stil i det hun skriver. Stoffet blir nært og aktuelt. Dette tydeliggjøres ikke minst i kapittelinndelingen og i overskriftene. Bare det å sette seg ned å lese innholdsfortegnelsen gir en god leseropplevelse og en god oversikt over bredden og særpreget til de bibelske kvinnene! «Kjærlighet ved første blikk», «Deltaker på svangerskapskurs», «Nedprioritert stammor», «Brukt av Gud tross broket liv», «Innvandrer på slektstreet», «Tatt på fersken», «Nyomvendt og ivrig», «Foreningsstifteren», er bare noen av de mange treffende og gode karakteristikker. Vi møter ulike kvinner i ulike livssituasjoner. Ikke alle var prakteksemplarer. Kvinnene som blir omtalt, er preget av sin tid og vurderes ut ifra det. Hver av kvinnene får sin egen CV presentert. Gjennom den får leseren
en kortfattet og viktig informasjon om navnets betydning, slekt, plassering i id, osv. Forfatteren har også, som en kuriositet, tatt med antallnorske kvinner om bærer det samme navnet i dag.

Pedagogisk er boken et funn. Samtidig som boken er en popularisert lærebok, gir den innføring i et tema som ofte er forsømt i den kristne forkynnelsen. Ut fra sine egne kvinnelige erfaringer får forfatteren leserne til bedre å forstå hvordan de bibelske kvinnene måtte oppleve sin livssituasjon og oppgave. For noen av kvinnene er det lite bakgrunnsstoff i Bibelen, men Inger Lise Skauge har klart ut fra det lille som står, å tegne et troverdig bilde av personene. Forfatteren har også hentet stoff fra andre kilder enn Bibelen. For videre studier har hun med en kildeliste bak i boken.

Mine bibelske søstre er en lettlest, viktig og svært interessant bok. Ved slutten av hvert kapittel er det stikkord og punkter til refleksjon og videre
samtale i grupper. Mange av de spørsmålene som blir tatt opp her gir muligheter for viktige refleksjoner om aktuelle verdispørsmål. At mange kvinner med glede vil lese denne boken er det ingen tvil om, men min oppfordring er at også menn bør lese den. Vi har vært alt for dårlige til å hente frem de bibelske kvinneskikkelsene i vår forkynnelse. Denne boken gir oss inspirasjon til å endre på dette. Boken Mine bibelske søstre er svært godt egnet som grunnlag for samtaler i foreninger og grupper.

Nils-Tore Andersen
Tidligere kirkerådsleder

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!