Mester på ditt ord

Søndagstekstene 2022-2023

Forfatter: Egil Sjaastad

Utgiver: Lunde forlag

Omfang: 4 - 80

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester.

Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, kirkeringer, samtalegrupper

Innhold: Nyttig inspirasjonsbok til bibelstudium, samtale og refleksjon. Boken inneholder tekstene fra august 2022 til og med juli 2023. Boken inneholder også en bibelleseplan for hver dag.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!