Mester på ditt ord

Søndagstekstene 2019-2020 til samtale og refleksjon

Forfatter: Gruppe fra Indremisjonsforbundet og Odd-Åge Ågedal

Utgiver: Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens gudstjenester og møter.

Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, kirkeringer og samtalegrupper.

Innhold: For hver søndag presenteres dagens hovedtema, alle bibeltekstene, en utlegging og forklaring til prekenteksten, hjelp til samtale og forslag til bønneemner. Boken inneholder tekstene fra august 2019 – til og med juli 2020. Boken inneholder også en bibelleseplan for hver dag.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!