Mester, på ditt ord

Søndagsteksten 2020-2021 til samtale og refleksjon

Forfatter: Egil Sjaastad

Utgiver: Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap og inspirasjon. Forberedelse til søndagens møter og gudstjenester.

Målgruppe: Bibelgrupper, samtalegrupper, misjonslag.

Innhold: Denne klassikeren er en nyttig inspirasjonsbok til bibelstudium, samtale og refleksjon. Til hver av søndagens bibeltekster er det kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!