Mester, på ditt ord 2021 -2022

Søndagstekstene 2021-2022 til samtale og refleksjon

Forfatter: Egil Sjaastad

Utgiver: Lunde forlag

Læringsmål: Få bibelkunnskap. Forberedelse til søndagens møter/gudstjenester

Målgruppe: Bibelgrupper, misjonslag, samtalegrupper og kirkeringer

Innhold: En nyttig og praktisk inspirasjonsbok til bibelstudium, samtale og refleksjon. Til hver av søndagens bibeltekster er det en kommentar, spørsmål til refleksjon og samtale, samt ideer til bønn. I tillegg finnes det en bibelleseplan for hver dag. Boken inneholder teksten fra august 2021 til og med juli 2022.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!