Men vi var ikke hjemme

Vi ble skapt med lengsler større enn livet. Gud ville oss noe.

Forfatter: Truls Åkerlund

Utgiver: Verbum forlag

Omfang: 10-20

Læringsmål: Øke forståelsen av hva som former oss som mennesker og hvilke bevisste valg vi kan ta for å være mer til stede i livet.

Målgruppe: Bibel- og smågrupper

Innhold: Forfatteren beskriver presset på individet i vår senmoderne kultur, og trekker fram behovet for å temme tiden, trene tilværelsen og rette tilbedelsen i riktig retning for å være hjemme i livet som Gud gir oss. Boka inneholder ti gruppesamlinger med spørsmål til ettertanke, samt praktiske oppgaver/øvelser til fordypning og ettertanke.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!