Lukas

Undring og utfordring

Forfatter: Red. Marianne Bjelland Kartzow

Utgiver: Verbum forlag

Omfang: 30 - 40

Læringsmål: Lære om Lukasevangeliet. Undre seg over tekstene og la tekstene utfordre til handling. Gjøre Lukasevangeliet mer tilgjengelig. Lære om tekstenes tre verdener. Få kunnskap om hvordan evangeliet har formet kirke, kultur og samfunn. Kjenne igjen spor av Lukas og få kunnskap om hvordan Lukas har hatt betydning for utforming av sentrale kristne dogmer, trossetninger og kirkelig praksis.

Målgruppe: Unge og voksne

Innhold: Lukasevangeliet er full av store ord. Har de noe å si til verden 2000 år etter at de er skrevet? I denne boka har studenter, lærere og prester valgt ut sterke fortellinger fra Lukasevangeliet, og lest dem med et konstruktivt, kritisk og kreativt blikk.

Boken inviterer til en reise gjennom evangeliet, til ukjent og kjent landskap. Vi stopper opp litt her og der, for å undre oss sammen med tekstene og hverandre, for å la oss utfordre, noen ganger til handling, til refleksjon eller til opprør.

Boken er skrevet for den interesserte bibelleser. Forfatterne ønsker å inviterer Lukas inn i vår tid og å åpne opp tekstene.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!