Livsdialog

Opplegget består av en håndbok for gruppedeltakere /-ledere og en veiledning for arrangører

Forfatter: Jon Andreas Hasle

Utgiver: Areopagos

Omfang: 12 timer

Målgruppe: Voksne

Innhold
Livsdialog” kan gi deg: • hjelp til å takle utfordringene der du er i livet • bedre selvinnsikt • mer åpenhet overfor andre • øvelse i gruppesamtaler • øvelse i å lede grupper

Livsdialog er ikke diskusjonsgrupper. Det er grupper hvor det er like viktig å lytte som å tale. Hver gruppe er et lite fellesskap hvor en kan snakke om livets gleder og utfordringer, om tanker og spørsmål, om tro og tvil. Livsdialog gir samtalen en struktur og ramme som skaper trygghet og tillitsfull åpenhet. Gruppene skal bestå av folk som er i samme livssituasjon eller er opptatt av de samme livsspørsmålene.

For at grupper med Livsdialog skal fungere, må deltakerne love hverandre full taushetsplikt. Opplegget har også regler som hindrer at noen skal føle seg presset til å være mer fortrolige enn de ønsker.

I Livsdialog forventes det ikke spesielle kvalifikasjoner av dem som blir utpekt som gruppeledere, bare at de leder gruppa gjennom de sju trinnene i hvert samvær.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!