Livet som en gudstjeneste

Et studieopplegg om 1. Krønikebok

Forfatter: Kurt Hjemdal

Utgiver: Bibelgroups.today

Omfang: 8-12

Læringsmål: Lære om Israels gudstjenesteliv og se hva relevans det har for vår hverdag

Målgruppe: Bibelgrupper, cellegrupper

Innhold: 1. Krønikebok inneholder en interessant historie om gudstjenesten og tempelreisingen mens David og Salomo var konger. Dette er profetisk stoff og peker fram mot oppfyllelsens tempelreising i Jesu liv, død og oppstandelse og pinsens Åndsutgytelse .Boken inneholder også viktig salmestoff som gir viktige momenter til vårt gudsbilde.

Studieopplegget kan bestilles her: http://biblegroups.today

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!