Lev livet i en bedre pakt. Sannheter som forvandler liv og tjeneste

Dette er en grundig undervisningsbok som inneholder sannheter Mary Felde har undervist i mange år til ulike mennesker rundt om i verden. Boken handler om forandringen som finner sted når du oppdager og blir forankret i Kristi fullbrakte verk. Det å stole på Ham som bor i deg, fjerner fordømmelse og gir deg fred, trygghet, tillit og stor glede. Da kan du hvile i tjenesten og bære mye frukt.

Forfatter: Mary Felde

Utgiver: New Covenant Resources

Pris:

Omfang: 20-35 t.

Læringsmål: Forstå hva Jesu fullbrakte verk betyr for ens personlige liv, samt for ens kall og tjeneste. Få erfare hva det vil si å leve og tjene i den nye og bedre pakten.

Målgruppe: Voksne, ungdom. Ledere og frivillige i menighetsarbeid.

Dette er en grundig undervisningsbok som inneholder sannheter Mary Felde har undervist i mange år til ulike mennesker rundt om i verden.

Du vil lære om:
* Betydningen av å forstå rettferdighet
* Hvordan få frelsesvisshet
* Hvordan forvandling skjer
* Hva nåde er og ikke er
* At Jesus er nok
* Hvordan tolke Skriften
* Jesu tilstedeværelse gjennom hele Bibelen

Finn ut hvordan du kan unngå å blande evangeliet med religion, og opplev virkeligheten av den bedre pakten.
En balansert undervisning om nåde gir svar og etablerer en viktig trygghet. Et helt kapittel i boken tar for seg hva nåde er og hva nåde ikke er.

Eksempler og vitnesbyrd gjør boken lettlest og enkel å forstå. Forfatteren forklarer også flere av de «vanskeligere» skriftstedene vi kan lure på. Du får i tillegg ta der i erfaringer fra hvordan forklare og gi denne undervisningen videre til andre.

Bøkene er kommet på flere språk.

(Bøkene kan bestilles online på www.ncresources.org/norsk/)

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!