La oss fortsette i rett spor!

Forfatter: Jostein Nielsen

Utgiver: Didache

Omfang: 12-26

Læringsmål: Å få en trygg identitet som disippel

Målgruppe: Voksne

Innhold: Å være en disippel, betyr å leve som Jesus i verden. Det er viktig med fellesskap med troende, men Jesus sender oss hver dag ut for å representerer ham blant dem som ikke tror

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!