Kristen tro – oppdatert

En poengtert, livsnær og helhetlig beskrivelse av kristen tro på et folkelig språk og med referanser fra vår tid.

Forfatter: Ole Jacob og Kjell Arnold Nyhus

Utgiver: Kom forlag

Omfang: 6 samlinger a 2-3 timer

Læringsmål: Klargjøre hva de store temaene i kristen tro går ut på og hva en slik tro i praksis betyr.

Målgruppe :Alle som vil vite mer om hva kristen tro innebærer:

En ærlig og engasjerende invitasjon til å bli kjent med kristen tro, en bok jeg helhjertet kan anbefale. (Erling Rimehaug, journalist og forfatter)

◦- nysgjerrige, kritiske og tvilende som ikke tar alle svar for gitt
◦- de som har en mistanke om at deres kunnskap om kristendom er mangelfull, kanskje også fordomsfull
◦- de som har lest en del, men kunnskapen om kristen tro ble stående på et stadium de har vokst fra
◦- kristne som ønsker fordypning og klargjøring av egen tro.

Mange blir svar skyldig hvis de må sette ord på hva kristen tro egentlig handler om. Kunnskapen om kristendom er fragmentert og mangelfull. Hva betyr de store ordene i kristendommen? Hva mener vi når vi sier ”Gud”? Hva betyr «skapelse» etter Darwin og Big Bang? Hva er «frelse» for nordmenn som har det bra? Kan kristen tro forenes med et vitenskapelig verdensbilde?

Kristen tro – oppdatert tar på alvor de kunnskaper og erfaringer som for mange gjør det vanskelig å tro. Her gis en helhetlig og livsnær framstilling av historisk kristendom aktualisert for vår tid. Vekten legges ikke bare på hva kristen tro sier, men like mye på hva som er betydningen av en slik tro for den enkelte, for menneskesyn, etikk og samfunnsliv. Det er en økumenisk, (felleskristen) kristendom som presenteres. Vekten legges på det som forener de historiske kirkene.

Boken er skrevet på en livsnær og poengtert måte med få teologiske ord og er fri for kristelig sjargong. Aktuelle referanser fra samtiden hentes inn. Boken egner seg godt til personlig fordypning og refleksjon, og som plattform for samtaler om viktige spørsmål mellom mennesker som sammen leter etter ord for en tro som kjennes troverdig og gir håp.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!