Krisens muligheter

Når livet går imot

Forfatter: Jan-Kristian Viumdal

Utgiver: Vium forlag

Omfang: 12-18

Læringsmål: Hjelp til å takle livets utfordringer

Målgruppe:  Unge og voksne

Innhold: Boka underviser oss om hva en krise kan være, og hvordan vi med Guds hjelp kan takle den. Boka lærer oss at kriser er en naturlig del av livet og av den personlige utviklingen. I boka brukes det en rekke eksempler fra Bibelen på mennesker i kriser, og vi ser hvordan slike kriser også kan møtes oss i dag. Etter hvert kapittel er det spørsmål til samtale og refleksjon.

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!