Korset og sommerfuglen

Forfatter: Kristin Molland Norderval

Utgiver: IKO

Omfang: 8 - 12

Læringsmål: Få kunnskap om den rollen symboler og tegn betyr for den enkelte og i kirkelig sammen. Få en innføring i sentrale symboler i kristendommen. Få en innsikt i hvordan religiøse/etniske symboler både har blitt brukt og misbrukt. Gjenkjenne symboler i kunst og kirkerom.

Målgruppe: Ansatte og frivillige i kirken. Menighetspedagoger, kateketer, barne- og ungdomsarbeidere og prester.

Innhold: Denne boka er en oppdagelsesreise inn i en verden av kristne symboler. Hvorfor er symbolene viktige å forstå, hvorfor vekker særlig religiøse symboler sterke følelser? Religiøse symboler kan både brukes og misbrukes. Boka er en oppdagelsesreise inn i en verden av kristne symboler. Noen av disse symbolene har blitt en så selvfølgelig del av hverdag og høytid at vi ikke tenker på det som symboler, andre virker fremmede og gir ikke mening før vi blir kjent med dem. Boka viser både til symboler som oppstod fra de første kristne, høytidssymboler og symboler for tro og håp.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!