Kommunikasjon, sex og penger

Sex, kommunikasjon og penger er kanskje de områdene som er de vanskeligste å håndtere i samlivet mellom to mennesker. Alt liv har potensiale og alt liv er utsatt for positiv og negativ påvirkning som kan sette livets hensikt i fare.

Forfatter: Josten Krogedal

Utgiver: Hermon Forlag

Omfang: 30-40 timer

Læringsmål: Studieopplegget er et redskap til å få kvinner og menn som satser på samlivet til å holde kursen, tåle utfordringene og komme sterkere ut på andre siden ut ifra temaene kommunikasjon, sex og penger.

Målgruppe: Folk i parforhold

I årtier har jeg sett at disse områdene er kjerneområder som enten kan ta oss opp eller kan ta oss ned. Boken du holder i hånden er tenkt som et redskap til å få kvinner og menn som satser på samlivet til å holde kursen, tåle utfordringene og komme sterkere ut på andre siden. Det er faktisk ikke gitt at vi får det til –selv om det var intensjonen. Etter å ha observert, fått innblikk i parforhold som lykkes og de som ikke går så bra – eller går helt i stykker, er det på tide å dele noen erfaringer fra en synsvinkel som vil provosere og utfordre mannen og gi kvinnen noe mer informasjon om denne skapningen som kalles mann, men ikke alltid er det.
Etter å ha levd i over 50 år og vært gift med samme kvinne i over 30 år, vil jeg i denne boken gi noen perspektiver på det å være mann og pakke ut en del nøkler som har hjulpet meg. Videre vil jeg peke på faresignaler i vår tid for oss menn, og til slutt utfordre deg til å bli en mann som tar oppdraget og potensialet som faktisk er gitt deg, på alvor.
Takk for at du tar deg tid til å lese denne boken!

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!