Kjærlighetens 3 farger

Kjærlighetens 3 farger” handler om tre grunnleggende dimensjoner i Guds kjærlighet som alle kristne kan gjenspeile i sine liv: rettferdighet, sannhet og nåde. Din egen modningsprosess i dette vil se annerledes ut enn andres fordi du har et personlig utgangspunkt.

Forfatter: Christian A Schwarz

Utgiver: K-vekst

Omfang: 15 samlinger

Målgruppe: Voksne

”I Kjærlighetens 3 farger får du praktiske forslag som hjelper deg til å komme fram til ditt utgangspunkt. Siden kan du få erfare hvordan Guds grenseløse kjærlighet etter hvert forvandler livet ditt.

Å reflektere alle farger i Guds kjærlighet
Når du velger å vokse i kjærlighet, har du ikke skaffet deg en ny hobby. Det handler om selve kjernen i den kristne tro.

Det er svært frustrerende å oppdage at mange redskaper behandler alle likt.
Jeg husker en svært komisk situasjon som om det var i går. Jeg var invitert for å informere en gruppe eksperter på menighetsutvikling. De ville vite om de første resultatene av forskningen vår som omfattet mer enn tusen menigheter over hele verden. Jeg hadde bare tjue minutter til rådighet. Derfor bestemte jeg meg å presentere ett eneste eksempel på våre resultater; et eksempel som jeg mente var representativt for hele prosjektet. ”I menigheter som vokser,” sa jeg,” ler en merkbart mer enn i menigheter som ikke vokser. Dette er ett av prinsippene for vekst som det er lettest å påvise.”

Og ekspertenes reaksjon? Gruppen brøt ut i latter. ”Veldig morsomt, Christian, ha, ha, ha. Vi setter alle pris på din sans for humor, men du venter vel ikke at vi skal tro at du har brukt mange år av livet ditt for å komme opp med historier som dette? Informer oss heller om de harde fakta som har kommet fram gjennom forskningen din og om de punktene som har størst strategisk relevans.” Jeg svarte: ”Mine herrer, det er dette som er mine harde fakta. Det er disse faktorene som er mest relevante for vår strategi når vi skal vinne mennesker for Kristus.”

Latteren stilnet og ble avløst av skuffede ansiktstrekk. Noen av dem som var til stede, så demonstrativt på armbåndsuret og overlot til meg å tolke om dette var en protest eller et tegn på at de kjedet seg. Resten av ettermiddagen brukte de til å konsentrere seg om de elementene som de selv mente var mest saksvarende når det gjaldt menighetsvekst: Managementmetoder, markedføringsredskaper, lederteknikker og kjente menighetsmodeller.

Derfor er latter et tegn på sunnhet
Hvorfor valgte jeg av alle ting å løfte fram latter i min presentasjon? Når vi først innser hva slags menighetsliv som er nødvendig for å skape en positiv atmosfære, forstår vi samtidig hvorfor latter er et tegn på en sunn menighet. I en sunn menighet våger folk å le av seg selv. De vet at de blir tilgitt. De vet at de er akseptert. De er blitt berørt av frelsen helt gjennom, ikke bare i hodet. De deler en glede som er ekte både offentlig og privat. Det er virkelig godt og trivelig å tilhøre en slik menighet.
Det er den typen atmosfære vi trenger å strebe etter, løfte fram, gi eksempler på, undervise og selv lære om og også lære oss å utstråle. Dette er en kjærlighetens atmosfære. Det er grunnen til at denne boken inngår som en av de åtte byggesteinene i serien Redskaper for naturlig menighetsutvikling.

Tre særtrekk ved denne boken
Under arbeidet med å utvikle dette redskapet har jeg lest over 200 bøker om varme relasjoner. Mange av dem er veldig gode. Men hva skiller da disse bøkene fra den boken du nå holder i hendene dine?

1. Tro det eller ei, men de fleste av disse bøkene baserer seg mer på et sekularisert/romantisk syn på kjærligheten enn på en bibelsk forståelse av den. Siden den bibelske forståelsen av kjærligheten står over alle andre tolkninger av den, har jeg satt den i sentrum for denne boken. Som de øvrige redskapene for naturlig menighetsutvikling baserer Kjærlighetens 3 farger seg på et trinitarisk kompass. Den undervisning om treenigheten som mange av oss har opplevd tidligere, har betydd lite for dagliglivet. I NaMu har det trinitariske kompasset blitt det mest praktiske redskapet du kan tenke deg. Det får i aller høyeste grad betydning for hva du kommer til å foreta deg neste mandag, tirsdag, onsdag og resten av uken. Det vil du komme til å erfare!

2. En av de tydeligste følgene av vår måte å skrive om temaet kjærlighet, er at alle blir behandlet forskjellig alt etter forutsetningene. Jeg har blitt svært frustrert over at mange bøker som handler om varme relasjoner, nettopp gjør det. Plutselig skal alle bli mer opptatt av sine følelser …. eller alle skal lære hvordan en skal konfrontere andre …. eller fokusere på sosial rettferdighet. For noe tullprat! Noen lesere trenger å arbeide mer på noen av disse områdene, mens andre trenger å konsentrere seg om andre sider for å kunne vokse i kjærlighet. Avhengig av hvilket utgangspunkt vi har som individer, må vi følge ulike veier for å kunne reflektere Guds kjærlighet fullt ut.

3. Som du snart kommer til å oppdage og forhåpentligvis vil sette pris på, ble denne boken til i en multikulturell sammenheng. Det har farget det teoretiske grunnlaget som de praktiske øvelsene bygger på. Jeg har oppdaget at en del orientalske kulturer (i flere asiatiske og arabiske land) på mange måter synes å være nærmere de opprinnelige bibelske begrepene enn den vestlige kulturen. Mange misoppfatninger når det gjelder kjærlighet kommer som et resultat av at mange kulturer – spesielt de med greske og indoeuropeiske røtter – har glidd langt bort fra kristendommens orientalske røtter. Alle kulturer tjener på å lære av andre. Det er det globalisering handler om – eller burde jeg kanskje si: Burde handle om.

Kjærligheten – kjernen i den kristne tro
Når du velger å vokse i kjærlighet, har du ikke skaffet deg en ny hobby som interesserer deg, men som andre ikke trenger å bry seg om. Å vokse i kjærlighet handler derimot om selve kjernen i den kristne tro og samtidig kjernen i menighetsutvikling. Motivet bak menighetsutvikling er kjærlighet, budskapet er kjærlighet, og det kan påvises vitenskapelig at det ikke finnes noen bedre metode for menighetsutvikling enn kjærlighet.

Det er min bønn at alle troende som arbeider seg gjennom denne boken, må bli kanaler som stadig mer åpner seg for Guds kjærlighet, slik at de kan reflektere alle fargene i Guds kjærlighet enda mer enn hva de gjør i dag. Da skapes en naturlig vekstkraft i menighetene våre som er mye sterkere enn alle smarte markedsføringsteknikker i verden. Gjør deg klar til å se at dette skjer!

Christian A. Schwarz
Institute for Natural Church Development

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!