Kjærligheten som utholder alt – Guds farshjerte for deg.

Forfatter: Roar Kollsete

Utgiver: Ventura

Omfang: 16 - 24

Læringsmål: Lære hva Bibelen sier om kjærlighet. Vise forståelse for hva det betyr å motta, leve i og hvile i Guds kjærlighet. Lære om kjærlighetsrelasjon og hva Bibelen sier om farskjærlighet, kjærlighet og tjeneste.

Målgruppe: Voksne

Innhold: Roar Kollsete gir oss i denne boka et skikkelig grunnlag som gjør at vi forstår at Gud er vår Far.

Det finnes en kjærlighet som står som modell for all godhet vi mennesker kan oppleve. Det er den kjærligheten Gud gir oss. At vi kan motta, leve i og hvile i denne kjærligheten påvirker våre liv mer enn vi kanskje er klar over.

Kjærlighetsrelasjonen med vår himmelske Far gir oss verdighet, tilhørighet og anerkjennelse.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!