Kirkeårets fortellingstekster 2

Fra Kristihimmelfartsdag til siste søndag i kirkeåret

Forfatter: Tor Ivar Torgauten (red)

Utgiver: Iko

Med Kirkeårets fortellingstekster 1 og 2, er det nå utarbeidet prekenskisser til alle kirkeårets søn- og helligdager, samt til enkelte av merkedagene. Bidragene er ingen fasit på hvordan kirkeårets fortellingstekster skal formidles. De er eksempler. Til sammen utgjør bidragene et mangfold av metoder og muligheter.

Målet er at arbeidet med fortellingstekstene skal utfordre predikant og menighet til sammen å utvikle en forkynnelse som er god for alle.

Bøkene inneholder bidrag fra over 60 menighetene som har arbeidet med Kirkeårets fortellingstekster. De gir uttrykk for at det har vært spennende, utfordrende og lærerikt

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!